+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Анотація журналу.


Аннотация журнала.


Journal abstract.


Борисенко O.Л., Дрозднік І.Д., Десна Н.А., Кафтан Ю.С., Балаєва Я.С. Отримання високоякісного коксу з шихти з підвищеною участю газового вугілля з використанням методу часткового брикетування шихти. Повідомлення 2. Коксування частково-брикетованих шихт з використанням як зв’язуючого окремих вуглеводневих продуктів коксохімічного виробництва й їх сумішей з оцінкою властивостей отримуваного коксу.
4
Хоха Ю.В., Брик Д.В. Напівкоксування сапропелітового вугілля окремих шахт Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну.
9
Кучеренко В.О., Тамаркіна Ю.В., Фролова І.Б. Лужне промотування окиснення антрациту киснем.
17
Касімов А.М., Борисенко О.Л. Вплив породних відвалів вугледобувних підприємств і вугільних ТЕС України на стан навколишнього природного середовища.
24
Хоботова E.Б., Даценко В.В. Очищення промивних вод кавітаційної обробки нафти від хлорид-іонів.
34
DOI: 10.31081/1681-309X-2019-0-5-1-40


Номера журнала

Search