ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

Вуглехімічний журнал

Науково-технічний журнал

Наказом МОН України від 02.07.2020 № 886 Вуглехімічний журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України. Галузі науки: технічні, економічні. Спеціальності: 051; 102; 161.


Архів номерів по роках

Оскільки "Вуглехімічний журнал" розповсюджується на договорній основі, повні тексти статей з'являються у відкритому доступі з затримкою на 2 роки.

З питань передплати звертатись за тел./факс.

+ 38 (057) 704 13 23

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назва: Вуглехімічний журнал; Journal Of Coal Chemistry; Углехимический журнал
Рік заснування: 1993
Тематика: Пропаганда наукових розробок, передового виробничого досвіду в вуглехімічній та коксохімічної галузях, поширення закордонного досвіду та економічних знань у цій області, хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
ISSN 1681 – 309 Х
Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) серія КВ № 24067-13907ПР, видано Міністерством юстиції України 31.07.2019 р.
Фахова реєстрація у ДАК України Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.
Спеціальність ДАК Технічні науки
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видаиння Українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Засновники:
  1. Українська науково-промислова асоціація «Укркокс», УНПА «УКРКОКС»
  2. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)», ДП «УХІН»
  3. Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», ДП «ГИПРОКОКС»
Головний редактор: Ковальов Євген Тихонович, доктор технічних наук, професор, директор інституту, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)», м. Харків, Україна
Заступники головного редактора:
  1. Старовойт Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор, генеральний директор УНПА «УКРКОКС», завідувач кафедри металургійного палива та вогнетривів, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна;
  2. Рудика Віктор Іванович, доктор економічних наук, директор, Державне підприємство «Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості», м. Харків, Україна
Відповідальний секретар: Шмалько Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 161 (05.17.07), заступник завідувача науково-технічним відділом, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)», м. Харків, Україна
Адреса редакції ДП «УХІН», вул. Весніна 7, м. Харків 61023, Україна
Телефон +38(057) 704-13-23
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса сайту видання (URL) https://www.ukhin.org.ua/vuhlekhimichnyi-zhurnal.html
Кожному номеру і статті Вуглехімічного журналу надається індекс DOI. Префікс DOI Вуглехімічного журналу: 10.31081/1681-309X-...


Реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання, і дата включення.

Міжнародні:

  1. Index Copernicus з 2016 р. (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45867)
  2. Google Scholar(статті) з 2010 р. (https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+&hl=uk)
  3. Crossref metadata search з 2018 р. (https://search.crossref.org/?q=10.31081%2F1681-309X&sort=score)

Національні:

  • Платформа «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського НАН України з 2009 р. (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ukhj)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР – проф., д.т.н. Є.Т. Ковальов (м. Харків).

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ: проф., д.т.н. В.Д. Барський (м. Дніпро), проф., д.х.н. М.М. Братичак (м. Львів), проф., д.т.н. О.Б. Гринишин (м. Львів), проф., д.т.н. В.М. Гуляєв (м. Кам'янське), с.н.с., к.т.н. І.Д. Дроздник (м. Харків), проф., д.т.н. Д.В. Мірошниченко (м. Харків), проф.,д.т.н. (dr. hab. inż.), Мяновскі Анжей (Mianowski Andrzej), м. Глівіце, Польща;), проф., д.т.н. С.В. Пиш’єв (м. Львів), д.е.н. В.І. Рудика (заст. головного редактора, м. Харків), проф., д.т.н. А.Г. Старовойт (заст. головного редактора, м. Дніпро), с.н.с., д.т.н. Ф.Ф. Чешко (науковий редактор, м. Харків), с.н.с., к.т.н. В.М. Шмалько (відп. секретар, м. Харків), проф., д.х.н. Т.Г. Шендрік (м. Київ), доц., к.т.н. І.В. Шульга (м. Харків)

ЕКСПЕРТНА ГРУПА

с.н.с., к.т.н. О.Л. Борисенко, к.т.н. Л.П. Банніков, д.т.н., проф. Ю.С. Васильєв, к.т.н. Н.А. Десна, ст. досл., к.т.н. О.І. Зеленський, проф., д.т.н. О.М. Касімов, к.т.н. С.О. Кравченко, к.т.н. А.Ю. Мартинова, проф., д.т.н. В.О. Панасенко, проф., д.т.н. С.Й. Пінчук, проф., д.т.н. Е.Ю. Прохач, к.т.н. М.О. Соловйов, проф., д.т.н. В.І. Шустіков


Search