ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

Відповідно до вимог МОН України та наукометричних баз даних ICI, Scopus, Web of Science в журналі вводяться такі правила публікації.

 1. У «Вуглехімічному журналі» публікуються:
 • Статті, які відповідають цілям і задачам журналу і містять нові оригінальні наукові результати в області переробки природних копалин, а також не були опубліковані раніше і не перебувають на розгляді в редакціях інших журналів.
 • Статті, які не містять елементів плагіату (включаючи перевидання статті або її частин, подачу статті одночасно в кілька журналів, використання текстів та ілюстрацій без згоди власника авторських прав).
 • Стислі повідомлення обсягом не більше 2-5 сторінок, включно з таблицями.
 • Оглядові статті (огляди). Перед підготовкою огляду авторам рекомендується обговорити пропонований огляд з редакцією.
 • Рецензії на книги.

Кожна стаття за рішенням редакції або за рекомендаціями рецензентів може бути скорочена або розділена на частини.

 1. Оформлення тексту статті.
 • текст повинен бути набраний у форматі Word 97-2003;
 • поля з усіх боків – 2,5 см;
 • орієнтація – книжкова А4;
 • інтервал – одинарний.
 1. Заголовок статті - шрифт 14 Times New Roman (не більше 12 слів), напівжирний шрифт, розміщення по центру.
 1. Прізвище, ім'я та по-батькові автора / авторів, організація, країна, вчений ступінь, вчене звання, посада – розташовуються під заголовком – шрифт 11 Times New Roman.
 1. Електронна адреса автора / авторів по центру - шрифт 11 Times New Roman. Якщо авторів декілька, повинен бути зазначений автор для листування.
 1. Анотація українською, англійською та російською мовами повинна мати обсяг що найменше 1500 знаків. Анотація не повинна містити загальні фрази, посилання на літературу і повинна в стислій формі розкривати основні результати роботи. Шрифт 11 Times New Roman, інтервал одинарний.
 1. Ключові слова (відповідною мовою розташовані під кожною анотацією) конкретизують інформацію про дослідження, але не носять загальний характер. Слова складаються з 3-6 слів або словосполучень, які відповідають вмісту роботи, розділені крапкою з комою. Шрифт 11 Times New Roman, інтервал одинарний.

Основний текст статті відокремлюється від ключових слів одним інтервалом.

 1. Основний текст статті може бути розділений на підзаголовки (наприклад, вступ, матеріали і методи досліджень, результати, обговорення, висновки). В цьому випадку заголовки і підзаголовки нумеруються. Шрифт 11 Times New Roman.Заголовкі і підзаголовки вирівнюються по лівому краю.
 1. Бібліографічний список.
 • У всіх посиланнях на статті, яким надано індекс DOI, цей індекс повинен бути наведений.
 • Cамоцитування не має перевищувати 10 % бібліографії (мається на увазі посилання на публікації автора статті).
 • Бібліографічний список формується в порядку появи посилань у тексті.
 • Бібліографічний опис використаних джерел може оформлятися за вибором учасника з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302 до: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій МОН України, а саме:
  1. MLA (Modern Language Association) style.
  2. APA-1,2 (American Psychological Association) style.
  3. Chicago / Turabian style.
  4. Harvard style.
  5. ACS (American Chemical Society) style.
  6. AIP (American Institute of Physics) style.
  7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
  8. Vancouver style.
  9. OSCOLA.
  10. APS (American Physics Society) style.
  11. Springer MathPhys Style.
 1. Рисунки.
 • Кожен рисунок є самодостатнім. Для його розуміння не потрібно звертатися в розділ «Матеріал і методи», читати заголовок статті (при цьому бажано, щоб назва рисунка не перевищувала 12 слів).
 • Рисунки, графіки та діаграми повинні бути вставлені в текст статті у відповідних місцях у вигляді вставок у форматі PDF (крім нумерації, назви і підрисункових роз'яснень).
 • Діаграми і графіки повинні бути оформлені коректно (підписані назви осей, зазначені одиниці вимірювань в системі СІ, відсутні кольорові або градієнтні заливки, шрифт при роздруківці візуально не відрізняється від шрифту тексту статті (±1 пт), відсутні рамки навколо малюнків і легенди).
 • На рисунках позначені деталі (елементи), в підрисунковому роз'ясненні надається коротке але змістовне тлумачення позначень.
 • рисунки нумеруються в порядку їх обговорення в тексті.
 • Рисунки однакові по стилю.
 1. Таблиці
 • Таблиці самодостатні (не потрібно відкривати інші розділи статті, щоб зрозуміти про що йде мова).
 • В примітках до таблиць наведені всі дані, необхідні для розуміння сенсу таблиці без звернення до розділу «Матеріал і методи».
 • Таблиці можуть бути вбудовані в текст у відповідних місцях.
 1. Висновки
 • Лаконічні, конкретні, відповідні до мети і назви статті.
 • Дослівно не дубльовані в усіх мовних версіях анотації.
 • Аргументи логічні і структуровані, дані статті підтверджують і обґрунтовують висновки.
 • Висновки враховують значний масив літератури з темі статті.
 • При необхідності є позначення перспектив подальших досліджень.
 • Є вказівка, як результати співвідносяться з очікуваннями і більш раннім дослідженням, стаття підтримує або спростовує попередні теорії.
 1. Порядок подання статей
 • Редакція приймає статті українською та російською мовами в електронному вигляді і в друкованому, підписаному всіма авторами і з доданим актом експертизи.
 • Електронною поштою за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 • Поштою за адресою 7, вул. Весніна, Харків, Україна, 61023.
 • Безпосередньо в редакції за адресою 7, вул. Весніна, Харків, Україна, 61023, ДП «УХІН».
 • Статті проходять перевірку по системі Антиплагіат. Усі цитування (що дослівні, то й у вільному трактуванні) мають обов’язково супроводжуватись посиланнями на першоджерела.
 • Редакція залишає за собою право у відмові в публікації матеріалів, які отримали негативну рецензію або не відповідають вимогам журналу.

Редакція не листується з питань обґрунтування негативних рецензій та докладного пояснення причин відмови у публікації.

 1. Паперовий варіант статті та акти експертизи направляються до редакції поштою. Стаття має бути підписана усіма авторами. Рукописні вставки в паперовому варіанті не допускаються. Електронний варіант статті (у форматі MS Word 97-2003) є обов'язковим, він повинен повністю відповідати паперовому.
 1. Для всіх авторів необхідно вказати прізвища, повні імена та по батькові, посади, ступеня і звання, адреси електронної пошти, поштові адреси місця роботи. Один з авторів повинен бути вказаний як контактна особа з наданням його електронної пошти і номерів контактних телефонів.
 1. Політика редакції щодо авторства статей.
 • Подання рукопису в редакцію означає, що відповідальний автор підтверджує її відповідність вимогам редакції.
 • Всі перераховані в списку співавтори брали участь у виконанні даної роботи (внесли вклад в розробку концепції, постановку задачі, отримання або інтерпретацію результатів).
 • Жоден із співавторів не залучені в співавторстві без його відома і особистої згоди.
 • Всім особам, які внесли істотний внесок в роботу, було запропоновано стати співавторами статті.
 • Всі співавтори обізнані і згодні з поданням рукописи статті в журнал.
 • Автори згодні з прийнятою в журналі системою розгляду і відбору статей для публікації, в тому числі і на іноземних мовах.

Р.S.- щоб уникнути спотворень формату, буквених символів, рівнянь і формул, статті слід набирати у форматі Word 2003 (можливість збереження тексту в подібному форматі є у всіх наступних версіях редактора Word); це відноситься як до власне текстовому, так і до формульного і графічного редакторів.

 • не слід використовувати такі прийоми форматування, як колонтитули, варіант переносу, заголовки (в таблицях), обтікання текстом (малюнків і таблиць), анімацію та ін.;
 • не допускається подання таблиць, схем і малюнків у форматі Excel;
 • просимо теж не підганяти зовнішній вигляд статті під дизайн «Вуглехімічного журналу»: це не полегшує, а ускладнює верстку.

Рукописи, які НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВИМОГАМ, БУДУТЬ ПОВЕРТАТИСЯ АВТОРАМ НА ДООПРАЦЮВАННЯ !!!

Search