+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

Редакційна колегія

 1. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування.
 2. Редакційна колегія неупереджено розглядає всі рукописи, належно оцінює кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну належність авторів, а також на статус або місце їх роботи. Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, щоб забезпечити чесний процес рецензування.
 3. Редакційна колегія бореться проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька видань, багаторазове копіювання змісту в різних статтях.
 4. Головний редактор і члени редакційної колегії не піддають розголосу інформацію, пов’язану зі змістом отриманого рукопису будь-кому, крім осіб, що беруть безпосередню участь у професійній оцінці даного рукопису.
 5. Відповідно до національного та міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права матеріали, оприлюднені у Вуглехімічному журналі, не можуть бути відтворені повністю або частково без посилання на першоджерело.

Автори

 1. Автори статей несуть відповідальність за їх зміст статей і гарантують своє авторство.
 2. Автор повинен належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 3. Плагіювання та подання до публікації раніше опублікованої статті є неприпустимим. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 4. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені ті особи, які відповідають критерію авторства, та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у журналі.
 5. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.

Рецензенти

 1. Рецензент повинен надати об’єктивну неупереджену оцінку якості рукопису на умовах анонімності. В разі наявності причин (конфліктів), що унеможливлюють цю вимогу, рецензент зобов’язаний завчасно попередити редакційну колегію.
 2. Рецензент повинен переконливо обґрунтувати свої висновки.
 3. Рецензент повинен звернути увагу редакційної колегії на будь-які порушення авторами етичних норм.
 4. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 5. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом. Рецензент має право розкривати, а тим більше – використовувати неопубліковану інформацію, що міститься в рецензованому рукопису, лише за письмової згоди всіх авторів рукопису.

Search