ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

1. Проведення теоретичних, прикладних і експериментально-дослідницьких робіт в лабораторних, стендових, дослідно-промислових і промислових умовах за напрямками:

 • вивчення твердих горючих копалин з точки зору доцільності їх використання в різних областях народного господарства;
 • коксохімічне виробництво;
 • виробництво вуглецевих матеріалів;
 • газифікація вугілля;
 • отримання хімічних продуктів на базі переробки горючих копалин;
 • переробка горючих копалин фізичними і хімічними методами;
 • захист навколишнього середовища коксохімічних та інших підприємств переробки горючих копалин;
 • розробка, вдосконалення, атестація нових і діючих методик аналізу і контролю технологічних процесів переробки горючих копалин і кінцевої продукції;
 • розробка та виготовлення стандартних зразків;
 • інвентаризація викидів шкідливих речовин в атмосферу, рекомендації по їх скороченню та знищення;
 • розробка проектів нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу та оцінка їх впливу на природне середовище;
 • стандартизація, сертифікація і метрологія коксохімічного та інших видів переробки вугілля.

2. Виготовлення дослідних установок, випробування обладнання, впровадження та відпрацювання на підприємствах створених інститутом технологічних процесів.


3. Проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань:

 • якість, властивості і області використання коксового і енергетичного вугілля, антрацитів, а також продуктів їх збагачення;
 • якість і властивості напівкоксу і усіх видів коксової продукції;
 • якість і властивості хімічних продуктів коксування;
 • якість і властивості продуктів переробки палив і паливно-мастильних матеріалів;
 • нормативно-технічної документації.

4. Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру.

Search