+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Мукіна Н.В., Мірошниченко Д.В. Коксування трамбованих вугільних шихт. Вміст газового вугілля ≥40 %.
4

Кравченко С.О., Старовойт А.Г., Туркіна О.В., Чаплянко С.В. Аналіз обсягу виробництва та якості коксу у 2020 році українських коксохімічних підприємств.
16

Семиряжко Є.М., Дейнека Д.М., Казаков В.В., Вецнер Ю.І., Панасенко В.О., Фандєєва А.А. Встановлення природи виникнення сполук кальцію та заліза в сірчаному газі після печей спалювання комової сірки
23

DOI: 10.31081/1681-309X-2022-0-4-1-28

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 5 від 22.07.2022 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 01.11.2022

Формат 60´84/8

Папір ксероксний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,47

Умовн. друк. арк. 3,27

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 22-11

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1318,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search