+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Мукіна Н.В., Чорноусова О.П., Мірошниченко Д.В., Десна Н.А., Ситник О.В., Коваль В.В. Підготовка вугільної шихти до коксування в умовах комплексу коксових батарей №5, 6 КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
8

Гончаров В.І., Сікан І.І., Дячук Я.І., Мукіна Н.В. Шульга І.В. Розробка раціональних технологічних параметрів обігріву коксової батареї з трамбуванням вугільної шихти.
20

Сікан І.І., Каренов Р.В., Мукіна Н.В., Солонько С.М., Банніков Л.П. Зниження корозійної активності робочого вбирного масла у бензольному відділенні КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
29

Чорноусова О.П., Мукіна Н.В., Мартинова А.Ю. Центральна лаборатория КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сучасних умовах.
38

Бурдіян В.В., Мукіна Н.В., Голік Н.М., Аблаєва А.Є. Спільна діяльність КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та галузевого інституту у питаннях стандартизації.
44

DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-3-1-48

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 17 від 01.06.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Підписано до друку 01.09.2021 Формат 60´84/8.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Облік.-видавн. арк. 5,14. Умовн. друк. арк. 5,82. Наклад 190 прим. Зам. № 21-61

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search