+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Кравченко С.О., Мірошниченко Д.В. Утилізація надлишкового газу УСГК
3

Банніков Л.П., Мукіна Н.В. Вплив мінеральної речовини вугільних частинок на обводнення кам'яновугільних смол.
9

Борисенко О.Л., Близнюкова М.І., Класін Ф.А., Кедун Т.М. Альтернативні палива на основі продуктів коксохімії.
14

Кучеренко В.О., Тамаркіна Ю.В., Сабєрова В.О., Фролова І.Б. Адсорбція хлорфенолу активованим вугіллям з сумішей довгополуменевого вугілля та вторинних продуктів коксування.
21

Мірошниченко Д.В., Малік І.К. Визначення теплоти згоряння рослинної сировини та деревинного вугілля.
31

DOI: 10.31081/1681-309X-2023-0-2-1-48

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 1 від 14. 02. 2023 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 17.04.2023

Формат 60´84/8

Папір офсетний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 6,10

Умовн. друк. арк. 5,58

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 23-34

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 700-6906,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Search