+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Мирошниченко І.В., Гаврилюк В.В. Мірошниченко Д.В. Шульга І.В. Розподіл теплоти згоряння за класами крупності коксу.
4

Фідчунов О.Л., Шульга Т.І. Значення ремонтів для підтримання належного технічного стану основних фондів коксохімічних підприємств (огляд).
14

Тамаркіна Ю.В., Фролова І.Б., Величко О.О., Кучеренко В.О. Адсорбція фенольних сполук активованим вугіллям, утвореним при карбонізації бурого вугілля з гідроксидом калію.
21

Биканова В.В., Панасенко В.О., Биканов С.М. Синтез та фотокаталітична активність покриттів TI/TInOm∙ZRO2 для очищення промислових стічних вод від органічних ароматичних забрудників.
33

DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-2-1-40

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 15 від 10.03.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 29.04.21

Формат 60´84/8

Папір ксероксний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,70

Умовн. друк. арк. 4,85

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 21-31

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search