+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Мєщанін В.І., Лисенко Л.А., Мірошниченко Д.В. Волога вугілля (огляд).
4

Набіль Абдель Сатер, Григоров А.Б. Оперативний контроль процесу первинної переробки вуглеводневої сировини.
15

Пиш’єв С.В., Липко Ю.В., Шляхова А.О., Корчак Б.О. Одержання і дослідження складу рідких продуктів піролізу відпрацьованих автомобільних шин.
21

DOI: 10.31081/1681-309X-2022-0-1-1-28

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 15 від 10.03.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 01.07.2022

Формат 60´84/8

Папір ксероксний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,42

Умовн. друк. арк. 3,27

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 22-09

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search