+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Мукіна Н.В., Мірошниченко Д.В. Сировинна база коксування КХВ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» у період з 2017 по 2021 рік.
4

Ковальов Є.Т., Борисенко О.Б., Шульга І.В., Десна Н.А Оцінка придатності кам'яновугільної шихти для отримання доменного коксу заданої якості з використанням технології трамбування.
9

Гордієнко М.О. Щодо вибору технологічних засад глибокої переробки вугілля».
15

Гунька В.М., Присяжний Ю.В., Демчук Ю.Я., Гринчук Ю.М., Сідун Ю.В., Братичак М.М. Одержання дорожніх нафтових бітумів методом хімічного модифікування нафтових залишків.
21

Назаров В.М., Мірошниченко Д.В., Івах О.О., Успенський Б.В. Аміно-1,2,4-триазоли як сировина для промисловості тонкого органічного синтезу (огляд).
27

DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-4-1-36

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 17 від 01.06.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Підписано до друку 01.09.2021 Формат 60´84/8.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Облік.-видавн. арк. 4,74. Умовн. друк. арк. 4,36. Наклад 150 прим. Зам. № 21-62

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search