+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Ковальов Є.Т. Перспективи світового ринку металургійного кам'яновугільного коксу (за матеріалами міжнародної конференції «EuroCoke Summit», Амстердам, 2021 р.).
4

Абдуллін C.Ю., Качура А.О. Субекономайзер для підвищення енергоефективності блока УСГК.
12

Атаманюк О.А., Касімов О.М. Аналіз та перспективи окремих систем охорони навколишнього середовища на вуглевидобувних та вуглепереробних підприємствах України.
15

Григоров А.Б., Токарев М.О., Поліщук М.Ю., Жарова О.В. Використання опалого листя у виробництві паливних брикетів.
25

DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-5-1-32

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 19 від 18.10.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Підписано до друку 08.12.2021 Формат 60´84/8.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Облік.-видавн. арк. 3,88. Умовн. друк. арк. 3,90. Наклад 150 прим. Зам. №21-81

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search