+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Кравченко С.О., Чаплянко С.В., Когтін А.А. Аналіз світового виробництва металургійного коксу й огляд прогнозів
3

Лебедєв В.В., Мірошниченко Д.В., Савченко Д.О., Литвиненко Є.І. Дослідження хімічно-фізичних особливостей похідних бурого вугілля для оцінки потенціалу їх гібридної функціональності
7

Банніков Л.П. Характеристика емульсій «вода в кам'яновугільній смолі», стабілізованих пилоподібною вугільною речовиною
11

Банніков A.Л., Борисенко О.Л. Проблеми знефенолювання та підвищення якості вбирної фракції кам’яновугільної смоли (огляд).
18

Чернявський А.В., Григоров А.Б. Диверсифікація джерел вуглеводневої сировини для виробництва моторних палив в Україні.
24

DOI: 10.31081/1681-309X-2023-0-1-1-32

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 1 від 14. 02. 2023 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 17.04.2023

Формат 60´84/8

Папір офсетний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,47

Умовн. друк. арк. 3,27

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 23-33

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 700-6906,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Search