+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Мукіна Н.В., Мірошниченко Д.В. Коксування трамбованих вугільних шихт. Вміст газового вугілля ≤ 40% .
4

Якупова І.В., Косигіна І.М., Макаров А.С., Кручко І.М. Сорбційні властивості природних вуглецевих матеріалів при видаленні пар із водних розчинів.
15

Кравченко С.О., Старовойт А.Г, Туркіна О.В., Чаплянко С.В. Аналіз пічного фонду коксохімічних виробництв України станом на 01.01.2021.
23

DOI: 10.31081/1681-309X-2022-0-3-1-28

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 5 від 22.07.2022 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 01.11.2022

Формат 60´84/8

Папір ксероксний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,47

Умовн. друк. арк. 3,27

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 22-11

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1318,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search