+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Анотація журналу.


Аннотация журнала.


Journal abstract.


Тамаркіна Ю.В., Сабєрова В.О., Мисик Р.Д., Кучеренко В.О. Зміна надмолекулярної структури викопного вугілля при активації гідроксидом калію.
4
Борисенко А.Л., Дрозднік І.Д., Десна Н.А., Кафтан Ю.С., Балаєва Я.С. Отримання високоякісного коксу з шихти з підвищеною участю газового вугілля з використанням методу часткового брикетування шихти. Повідомлення 1. Вивчення можливості використання в якості зв'язуючих для брикетування вуглеводневих продуктів коксохімічного виробництва.
11
Швед М.Є., Присяжний Ю.В., Астахова О.Т., Колісник А.Ю. Застосування інден-кумаронової фракції для отримання адгезійної добавки до нафтових дорожніх бітумів.
20
Пиш’єв С.В., Демчук Ю.Я., Гунька В.М., Банніков Л.П. Вплив кількості каталізатора на процес одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам’яновугільної смоли.
27
Григоров А.Б. Застосування вакуумної перегонки для отримання дисперсійного середовища пластичних мастил.
33
Малік І.К. Мірошниченко Д.В., Шумейко В.М. Розробка пристрою для піролізу вуглецьмістких матеріалів.
37
Вітаємо
44
DOI: 10.31081/1681-309X-2019-0-4-1-44


Номера журнала

Search