ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Секція І. Переробка твердих горючих копалин

Абдулін С.Ю., Оршанський Ю.Р Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм.
5
Балаєва Я.С. Обґрунтування взаємозв’язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю.
6
Білець Д.Ю., Карножицький П.В. Карножицький П.П. Мирошниченко І.В. Переробка кам’яновугільних фусів з отриманням генераторного газу.
7
Данило І.І., Крутько І.Г Спінювання модифікованого пеку комплексним газоутворювачем.
8
Демчук Ю.Я., Гунька В.М., Пиш’єв С.В., Липко Ю.В. Бітуми, модифіковані феноло-крезоло-формальдегідними смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля.
9
Збиковський Є.І., Збиковський О.І., Гвоздь Е.С Диверсифікація коксохімічного виробництва з використанням технології виробництва бездимного твердого палива.
10
Збиковський Є.І., Збиковський О.І., Очкурова К.М Очищення стічних вод коксохімічного виробництва перед «мокрим» гасінням коксу.
11
Збиковський Є.І., Циганкова К.С. Удосконалення технології газифікації твердого палива з метою отримання синтез-газу.
12
Зеленський О.І. Вплив добавок карбіду бору у вугільній шихті на якість одержуваного металургійного коксу.
13
Кірбаба В.В. Фідчунов О.Л. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин при роботі коксових батарей на тривалий період коксування НА ПРАТ «АКХЗ».
14
Козак Л.А., Оршанський Ю.Р. Технологічні процеси одержання рідких продуктів шляхом гідрогенізації вугілля.
15
Кормер М.В., Шмельцер К.О., Лялюк В.П., Ляхова І.А. Протидія змерзанню вугілля шляхом обробки сумішами солей органічного походження.
16
Крутько І.Г., Явір К.Б., Каулін В.Ю. Вивчення впливу ацетону на стабільність пекокомпозиту.
17
Макарчук В.М., Кривошеєв С.І., Квіцинський В.О., Хілько І.М., Фатеєв А.І Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля.
18
Мірошниченко Д.В. Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.
19
Назаров В.М., Таран С.В. Захист коксівного вугілля механічними інгібіторами окиснення.
20
Ніколайчук Ю.В. Температура займання вугілля. вугільні суміші. питання адитивності.
21
Пиш’єв С.В., Швед М.Є., Присяжний Ю.В., Саган О.О. Вплив тривалості на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля.
22
Рудика В.І., Кравченко С.А., Соловйов М.А., Малина В.П Глобальне потепління як стримуючий фактор росту споживання вуглеводнів і шляхи його подолання.
23
Рудика В.І., Цимбал А.О., Оршанський Ю.Р. Створення високотехнологічного комплексу з виробництва синтетичного моторного палива.
24
Сінкевич І.В. Визначення перспективних способів очищення стічних вод коксохімічного виробництва.
25
Скрипник Є.О. Грануляція відходів флотації вугіля.
26
Сорокін Є.Л. Розширення сировинної бази коксування за рахунок використання слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля у вугільній шихті.
27
Тищук В.Ю., Ковальова І.Б. Пилоподавлення при підготовці вугілля до коксування.
28
Тищук В.Ю., Ковальова І.Б. Спосіб пилоуловлювання при сухому вивантаженні коксу з печі.
29
Фатенко С.В. Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового вугілля.
30
Фідчунов О.Л. Бурда А.С. Досвід по експлуатації коксових батарей в аварійних ситуаціях на ПРАТ «АКХЗ».
31
Шендрік Т.Г., Гапонич Л.С. Викиди ртуті на українських вугільних ТЕС.
32
Шмельцер К.О., Лялюк В.П., Соколова В.П., Ладута О.О. Вплив ступеню подрібнення вугільних шихт з високим вмістом жирного вугілля на міцність доменного коксу.
33

Секція ІІ. Нафтопереробка і нафтохімія, хімотологія пально-мастильних матеріалів

Баб’як Л.В., Шищак О.В. Каталітичне перетворення фракції С4 продуктів піролізу вуглеводневої сировини.
34
Богоявленська О.В., Туркоман І.А. Показники якості компресорних олив.
35
Григоров А.Б. Отримання захисних мастил шляхом термодеструктивної переробки поліетиленових виробів – твердих побутових відходів.
36
Карножицький П.В., Пазченко В.В., Білець Д.Ю. Дослідження впливу оксигенатів на величину октанового числа автомобільних бензинів.
37
Корчак Б.О., Червінський Т.І., Гринишин О.Б., Когут О.В Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив карбамідом.
38
Лаврова І.О., Саід А.В., Владимиренко В.В. Експериментальні дослідження кавітаційної обробки нафтопродуктів.
39
Мардупенко О.О. Отримання полімервмісних бітумів.
40
Сатер Набіль, Григоров А.Б., Тульська А.Г. Діелектричний контроль глибини вилучення дистилятних фракцій на установках первинної переробки нафти.
41
Нагурський А.О., Гринишин О.Б., Хлібишин Ю.Я. Одержання модифікованого бітуму з використанням каучуку СБС для покрівельних матеріалів.
42


Анотація журналу.

Номера журнала

Search